Hizmet

aile danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

    Aile danışmanlığı; aile üyeleri arasındaki ilişkiler her zaman dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeyebilir, ilişkilerde ya da sorumlulukların yerine getirilmesinde zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunlar eşler arasında veya ebeveynlerle çocuklar arasında olabileceği gibi, aile üyeleri ile yakın ya da uzak sosyal çevre arasında da olabilir. Kimi zaman aile üyelerinden birinin yaşadığı bir sorun ailenin diğer üyelerini de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkiler.

    Ailelerin ya da yakın ilişkide bulunan çiftlerin değişimini ve gelişimini sağlamak amacıyla verilen bir danışmanlık sürecidir. Bu süreçte aile bireylerinin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarına, doğru bir şekilde anlamalarına, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaya çalışır.

    Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı Özel Eğitim Dünyası Esençocuk olarak biz, aile danışmanlığı hizmetimiz ile yanınızdayız.