ESENÇOCUK

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Esenyurt’ta Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, öğrencilerimizi merkez alan bir yaklaşımla hizmet veren kurumumuz; özel öğrenme güçlüğü (disleksi), bedensel engelli bireyler (fizyoterapi), özel eğitim (zihinsel)yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm)dil ve konuşma güçlüğüişitme engelli bireyler; sosyal, duygusal ve davranış problemleri ile temel öz bakım becerileri; işlevsel, akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyum becerilerini artırmak amacıyla hizmet sunmaktadır.

    Kurumumuz sürdürdüğü kaliteli ve disiplinli hizmet anlayışını içeren eğitim politikasıyla ve uzman kadrosuyla hizmetlerine devam etmektedir. Eğitimlerimiz ücretsiz olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Servislerimiz ücretsizdir.

Eğitimlerimiz

Aile Danışmanlığı

    Aile üyeleri arasındaki ilişkiler her zaman dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeyebilir, ilişkilerde ya da sorumlulukların yerine getirilmesinde zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Duygusal ve ruhsal gelişim alanlarında yardıma ihtiyaç duyan ve sosyal uyum problemi yaşayan çocuklarımıza ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.

Eğitimlerimiz

Özel Öğrenme Güçlüğü
(Disleksi)

Disleksi nedir? Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma ve yazma becerilerinde sorunlar yaşanmasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur.

Bedensel Engelli Bireyler (Fizyoterapi)

    Bedensel engelli bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini artırmak, belirli bir düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için eğitimin destenlenmesi gerekmektedir.

Özel Eğitim (Zihinsel)

Özel eğitime (Zihinsel) gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim özel eğitimdir.

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dil ve konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimden bağımsız değildir. Bu alanlardan herhangi birinde yaşanan bir güçlük, dil ve konuşmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm)

Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (Otizm) olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel eğitim programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegrasyon bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.

İşitme Engelli Bireyler

İşitme engelli bireyler, dili edinebilme, sesli uyaranları normal ortamlarda algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini geliştirebilmek için özel eğitime ihtiyaç duymaktadır.

Aile Danışmanlığı

    Aile üyeleri arasındaki ilişkiler her zaman dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeyebilir, ilişkilerde ya da sorumlulukların yerine getirilmesinde zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

    Duygusal ve ruhsal gelişim alanlarında yardıma ihtiyaç duyan ve sosyal uyum problemi yaşayan çocuklarımıza ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.